Godziny otwarcia:

Pon., Czw. 8.00 - 18.00

Wt., Śr., Pt. 8.00 - 16.00

Kontakt telefoniczny:

604-482-035

(22) 787-09-03

zdjecie z notatkami

Aktualności

Od 1992r. wspieramy przedsiębiorczość, mamy ogromne doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji małych i średnich firm.

Nowy adres siedziby

Z dniem 1 czerwca 2017r. zmianie uległ adres naszej siedziby, obecnie nasze biuro mieści przy Lipiny Kąty 23, 05-200 Wołomin. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnej lokalizacji na mapie, która znajduje się w zakładce KONTAKT.

Ważne terminy dla firm

 1. Dot. podatków
  • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7 lub w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie,
  • do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
  • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni.
 2. Dot. ZUS
  • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
  • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.
 3. Dot. zeznań podatkowych
  • PIT-28 do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym,
  • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
  • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca lutego za rok poprzedni (dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej) lub do końca stycznia (dla płatników składających deklarację w formie papierowej),
  • PIT-4R do 31 stycznia,
  • deklaracje PIT-8AR do końca stycznia za rok poprzedni.